Mộc Yến - Tổ Yến Chưng Sẵn
Shop/Cửa hàng
Mộc Yến - Tổ Yến Chưng Sẵn
118/83A4 Bạch Đằng, P. 24, Bình Thạnh, TP. HCM
9lượt đánh giá từ Now
65,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0