Monkey In Black Cafe - Sư Vạn Hạnh
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Monkey In Black Cafe - Sư Vạn Hạnh

698 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
17,000 - 49,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0