Moon Fast Food - Món Hàn - Xuân Hồng
Café/Dessert, Quán ăn -Chi nhánh
Moon Fast Food - Món Hàn - Xuân Hồng
53 Xuân Hồng, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0