Nhà hàng, Café/Dessert -Chi nhánh
Morico - Contemporary Japanese Lifestyle - Saigon Pearl
Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 21:00
70,000 - 165,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0