Morning - Chè Đặc Sản Việt - Trường Sa
Café/Dessert -Chi nhánh
Morning - Chè Đặc Sản Việt - Trường Sa
816/12 Trường Sa, P. 14, Quận 3, TP. HCM
35,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0