Morning - Chè Đặc Sản Việt
Café/Dessert -Chi nhánh
Morning - Chè Đặc Sản Việt
18E Trần Quang Diệu, P. 13, Quận 3, TP. HCM
07:30 - 22:00
35,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0