Morning - Chè Đặc Sản Việt - Trường Sa
Café/Dessert -Chi nhánh
Morning - Chè Đặc Sản Việt - Trường Sa
816/12 Trường Sa, P. 14, Quận 3, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0