Motif Coffee - Đường Số 6
Café/Dessert -Chi nhánh
Motif Coffee - Đường Số 6
167 Đường Số 6, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM
18,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0