Mr Phủi - Perfect Cleaning - Cư Xá Bắc Hải
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Mr Phủi - Perfect Cleaning - Cư Xá Bắc Hải

I8 Châu Thới, Cư xá Bắc Hải, P. 15, Quận 10, TP. HCM
20,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0