Ms Tiên - Trà Sữa Nhà Làm
Café/Dessert
Ms Tiên - Trà Sữa Nhà Làm
66 Ngô Bệ, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0