Shop/Cửa hàng
Mỹ Đức Bình Điền - Hải Sản & Rau Củ Quả Sạch
84 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0