My KingDom - Vương Quốc Đồ Chơi - 69 Nguyễn Trãi - CHA064
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
My KingDom - Vương Quốc Đồ Chơi - 69 Nguyễn Trãi - CHA064
69 Nguyễn Trãi, P. 2, Quận 5, TP. HCM
50,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0