Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
My KingDom - Vương Quốc Đồ Chơi - Dương Bá Trạc - CHA020
156 Dương Bá Trạc, P. 2, Quận 8, TP. HCM
5lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
50,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0