Naked Sushi & Sashimi
Nhà hàng

Naked Sushi & Sashimi

39 Trương Định, P. 6, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0