Naked Sushi & Sashimi
Nhà hàng
Naked Sushi & Sashimi
39 Trương Định, P. 6, Quận 3, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 14:00 | 16:00 - 22:00
40,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0