Nam An Market - Rượu Bia - Thảo Điền
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Nam An Market - Rượu Bia - Thảo Điền
21 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
08:30 - 21:00
200,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,800đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,800đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0