Nao - Ăn Uống Ngay Nào - Shop Online
Shop Online
Nao - Ăn Uống Ngay Nào - Shop Online
TK15/43 Nguyễn Cảnh Chân (Cuối Hẻm Tk17), P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
16,000 - 68,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0