Napoli Coffee - 40 Đường Số 9
Café/Dessert -Chi nhánh

Napoli Coffee - 40 Đường Số 9

40 Đường Số 9, Quận 11, TP. HCM
12,000 - 32,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0