Napoli Coffee - 64 Bình Giã
Café/Dessert -Chi nhánh

Napoli Coffee - 64 Bình Giã

64 Bình Giã, P. 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
15,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0