Napoli Coffee - Bàu Cát 2
Café/Dessert -Chi nhánh

Napoli Coffee - Bàu Cát 2

125 Bàu Cát 2, P. 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0