Napoli Coffee - Cao Lỗ
Café/Dessert -Chi nhánh
Napoli Coffee - Cao Lỗ
170/12 Cao Lỗ, P. 4, Quận 8, TP. HCM
10,000 - 25,000
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0