Napoli Coffee - Cư Xá Rada
Café/Dessert -Chi nhánh
Napoli Coffee - Cư Xá Rada
1H Đường Số 10 Cư Xá Rada, P. 13, Quận 6, TP. HCM
06:30 - 22:00
10,000 - 25,000
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0