Napoli Coffee - Cư Xá Rada
Café/Dessert -Chi nhánh

Napoli Coffee - Cư Xá Rada

1H Đường Số 10 Cư Xá Rada, P. 13, Quận 6, TP. HCM
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0