Napoli Coffee - Ích Thạnh
Café/Dessert -Chi nhánh

Napoli Coffee - Ích Thạnh

32 Tổ 9, Ích Thạnh, Quận 9, TP. HCM
07:00 - 22:00
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0