Napoli Coffee - Kha Vạn Cân
Café/Dessert -Chi nhánh
Napoli Coffee - Kha Vạn Cân
443 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức, TP. HCM
10,000 - 25,000
Phí giao hàng
7,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0