Napoli Coffee - Lê Trung Nghĩa
Café/Dessert -Chi nhánh
Napoli Coffee - Lê Trung Nghĩa
102A Lê Trung Nghĩa, Tân Bình, TP. HCM
10,000 - 25,000
Phí giao hàng
6,800đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,800đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0