Napoli Coffee - Phạm Huy Thông
Café/Dessert -Chi nhánh
Napoli Coffee - Phạm Huy Thông
145 Phạm Huy Thông, Gò Vấp, TP. HCM
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0