Napoli Coffee - Trần Thanh Mại
Café/Dessert -Chi nhánh

Napoli Coffee - Trần Thanh Mại

213 Trần Thanh Mại, Quận Bình Tân, TP. HCM
10,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0