Nem Lai Vung Út Thẳng - Đặc Sản Đồng Tháp
Shop/Cửa hàng

Nem Lai Vung Út Thẳng - Đặc Sản Đồng Tháp

424 Bà Hạt, P. 8, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 73,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0