Nestlé Thành Viên Gắn Kết - Mỹ Đức Bình Điền
Shop/Cửa hàng
Nestlé Thành Viên Gắn Kết - Mỹ Đức Bình Điền
84 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0