Shop/Cửa hàng
New Viet Shop - Thực Phẩm Nhập Khẩu
145 Tôn Thất Đạm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0