Ngõ 8 - Trà Chanh & Lẩu Riêu Cua Đồng - Trương Định
Món Việt -Chi nhánh
Ngõ 8 - Trà Chanh & Lẩu Riêu Cua Đồng - Trương Định
35 Trương Định, P. 6, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 198,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0