Café/Dessert -Chi nhánh

Ngõ 89 - Trà Chanh & Nem Chua Rán - Nguyễn Du

89 - 91 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
16:00 - 22:00
50,000 - 99,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0