Ngọc Châu Garden - Home Cooked Vietnamese Restaurant
Nhà hàng

Ngọc Châu Garden - Home Cooked Vietnamese Restaurant

116 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
40,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0