Ngọc Thảo - Đậu Phộng Rang Tỏi Ớt - Shop Online
Shop Online

Ngọc Thảo - Đậu Phộng Rang Tỏi Ớt - Shop Online

433 Hoàng Hữu Nam, P. Long Bình, Quận 9, TP. HCM
20,000 - 160,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0