Nguyên Sinh - Đặc Sản Tết
Shop/Cửa hàng
Nguyên Sinh - Đặc Sản Tết
141 Trần Đình Xu, Quận 1, TP. HCM
07:00 - 20:00
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0