Here & Now - Vegetarian Restaurant & Coffee - Nguyễn Trọng Tuyển
Ăn chay
Here & Now - Vegetarian Restaurant & Coffee - Nguyễn Trọng Tuyển
220/12 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Phú Nhuận, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
16:30 - 21:30 | 07:30 - 13:00
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0