Nhà Hàng Cơm Niêu Sài Gòn - Tú Xương
Món Việt -Chi nhánh
Nhà Hàng Cơm Niêu Sài Gòn - Tú Xương
27 Tú Xương, P. 7, Quận 3, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 22:00
150,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0