Nhà thuốc Minh Châu – 126 Trường Trinh
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Nhà thuốc Minh Châu – 126 Trường Trinh
126 Trường Trinh, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
6lượt đánh giá từ Now
10,000 - 1,000,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0