Nhai - Giò Chả Các Loại - Shop Online
Quán ăn

Nhai - Giò Chả Các Loại - Shop Online

79/4 Phan Đăng Lưu, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0