Bánh Tráng Như Bình
Shop Online
Bánh Tráng Như Bình
34 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 17:30
5,500 - 10,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0