Như Nguyễn Car Wash & Coffee
Café/Dessert
Như Nguyễn Car Wash & Coffee
24 Đường Số 52, KDC. Văn Minh, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
07:00 - 22:00
18,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0