Ning Cha - Trà Chanh Hong Kong - Đặng Dung
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Ning Cha - Trà Chanh Hong Kong - Đặng Dung

61 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0