Nông Sản Cỏ May - Yersin
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Nông Sản Cỏ May - Yersin
10-12 Yersin, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
75,000 - 625,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0