Nông Trại 89 - Chân Gà Sốt Thái - Shop Online
Shop Online

Nông Trại 89 - Chân Gà Sốt Thái - Shop Online

242/21/42 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Quận 3, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
45,000 - 140,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0