Now Coffee & Tea - Dương Đức Hiền
Café/Dessert -Chi nhánh
Now Coffee & Tea - Dương Đức Hiền
48D Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 38,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0