Ốc Chị Em
Quán ăn -Chi nhánh
Ốc Chị Em
Tầng Thượng 6B Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0