Ốc Đào 3
Quán ăn -Chi nhánh
Ốc Đào 3
320 Trương Sa, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 22:00
20,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0