Ốc Nhớ Sài Gòn - Trịnh Đình Trọng
Món Việt -Chi nhánh
Ốc Nhớ Sài Gòn - Trịnh Đình Trọng
136 Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0