Ốc Oanh 1 - Vĩnh Khánh
Quán ăn
Ốc Oanh 1 - Vĩnh Khánh
534 Vĩnh Khánh, P. 8, Quận 4, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 165,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0