Ốc Xì Trum - Ốc Đồng Giá 30k - Shop Online
Shop Online
Ốc Xì Trum - Ốc Đồng Giá 30k - Shop Online
25/27 Nguyễn Minh Châu, P. Phú Trung, Tân Phú, TP. HCM
00:01 - 03:00 | 10:00 - 23:59
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0