Oh Vang Restaurant
Nhà hàng

Oh Vang Restaurant

225/3 Nguyễn Đình Chiểu, P. 5, Quận 3, TP. HCM
5lượt đánh giá từ Now
29,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0