Ok 3 Con Dê - Lẩu Dê Chính Hiệu - Phạm Hùng
Quán ăn -Chi nhánh

Ok 3 Con Dê - Lẩu Dê Chính Hiệu - Phạm Hùng

C3/9 Phạm Hùng, Bình Chánh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0