Okialau - Lẩu Mang Về
Quán ăn
Okialau - Lẩu Mang Về
21/C2 Đường Số 11, P. Linh Xuân, Thủ Đức, TP. HCM
199,000 - 799,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0